Categorii
Centrale termice Termoficare

RADET: costul Gigacaloriei in Bucuresti creste la 170 Lei…

Consiliul General al Municipiului București a aprobat pe 26 Iulie 2011 creșterea prețului de facturare a energiei termice furnizate populației de catre RADET la 137 de lei/Gcal, respectiv la 169,88 lei/Gcal cu TVA.

Noul ta­rif va intra în vigoare de la 1 august 2011.

Proiectul prevede că începând din luna august 2011 energia termică livrată populației să fie fac­turată în tranșe lunare egale pe pe­rioada unui an calendaristic. Pre­vederea va fi aplicată numai cu acordul asociațiilor de locatari sau proprietari.

Prețul energiei termice furnizate de RADET a rămas neschimbat din octombrie 2007, când a fost aprobat la nivelul de 100 de lei/Gcal, fără TVA. După majorarea TVA de la 19% la 24%, prețul gigacaloriei în Capitală a crescut de la 119 la 124 de lei.

Tot în luna august, consiliul municipal va aproba o nouă hotărâre prin care va reglementa și noile praguri de acordare ale sub­ven­țiilor. De altfel, Sorin Oprescu, primarul Capitalei, a declarat de ne­nu­mărate ori că bucureștenii cu venituri foarte mici vor fi în continuare protejați de primărie.

Ca urmare a acestor masuri sunt de asteptat noi debransari de la RADET, mai ales ca se preconizeaza o noua scumpire a gigacaloriei in viitor..

Centrale termice de apartament
Centrale termice de apartament

Putem spune ca Centralele termice de apartament revin in actualitate ..? In acest moment cam asa pare sa fie situatia.

O selectie de centrale termice de apartament gasiti in magazinul online www.ivp.ro

Si pentru ca am fost intrebati de mai multe ori despre tipul Cererii de Debransare de la Radet, redam mai jos precizarile Radet:

La această dată, RADET București nu folosește formulare-tip pentru cererile de debranșare.

Cererea de debranșare totală trebuie să conțină următoarele informații:

  • numele și prenumele solicitantului;
  • adresa completă;
  • precizarea sursei alternative de încalzire ce va fi utilizată după debranșarea de la sistemul centralizat;

  • data și semnătura petentului;

  • aprobarea Asociației de Proprietari obținută în urma Adunării Generale și confirmată prin semnătura Președintelui și ștampila Asociației;

  • apartamentele debranșate anterior din condominiu;

  • acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât și pe verticală, confirmat prin semnătură.

 Solicitările de debranșare se depun de către petenți la Registratura RADET București, str. Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, în 2 exemplare, dintre care unul ramâne la RADET, iar celălalt se restituie petentului pentru a-l utiliza în momentul depunerii proiectului de debranșare.

Summary
Costul Gigacaloriei la RADET Bucuresti
Article Name
Costul Gigacaloriei la RADET Bucuresti
Description
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat pe 26 Iulie 2011 creşterea preţului de facturare a energiei termice furnizate populaţiei de catre RADET la 137 de lei/Gcal, respectiv la 169,88 lei/Gcal cu TVA.Noul ta­rif va intra în vigoare de la 1 august 2011.
Author
Publisher Name
IVP Instalatii SRL
Publisher Logo

4 răspunsuri la “RADET: costul Gigacaloriei in Bucuresti creste la 170 Lei…”

ecohornet.ro,O noua victorie in domeniul energiilor regenerabile
Prin aplicarea noilor tehnologii de ardere inventate de fratii HORNET, Romania dispune de cel mai ieftin kilowatt.
TERREI I SE ACORDA O NOUA SANSA DE SALVARE !

Această tehnologie de ultimă oră, asigura astazi dar si generaţiilor viitoare, o sursa de energie ieftina, ecologica si inepuizabila. Terrei i se acordă ocazia de a se salva de la colapsul dramatic pe care-l generează poluarea excesivă, iar Guvernelor, posibilitatea înfiinţării unei noi industrii, moderne, durabile şi în concordanţă directă cu imperativele mileniului trei, aşa numita INDUSTRIE A ENERGIEI VERZI, industrie ecologică, industria curăţeniei, a aerului curat şi sănătos, a spaţiilor verzi.
Noua tehnologie despre care vom vorbi în continuare şi aşteptată de mai bine de patru decenii, constă în „arderea de o înaltă performanţă şi în totalitate ecologică, a gunoaielor, reziduurilor, resturilor menajere, deşeurilor, etc”, granulate si compactate sub forma de peleţi – adică nişte granule curate, fără miros, fără toxicitate şi nealterabile. Tehnologia fraţilor HORNET, originari din ROMANIA, a fost brevetată şi utilizata la fabricarea arzătoarelor incineratoare „ecoHORNET”, a căror performanţe de excepţie: eficienta > 94%; emisii în atmosferă: CO < 250 mg/mc; particule < 7,4 mg/Nmc; COV < 10 mg/Nmc, au fost obţinute folosind peleţi fabricaţi din „tot ce arde”: resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, agrozootehnice, selecţie de deşeuri menajere, plante energetice, tocătura lemnoasă, în special a lemnului degradat şi uscat din pădurile şi terenurile necultivate, chiar şi pe cele cu un conţinut mare de siliciu, rumeguş de lemn sau în amestec etc., cu o gama dimensionala larga: diametrul de la 6 la 12 mm, lungime de la 5 la 35 mm, umiditate sub 10%.

Dovada incontestabilă a performanţelor tehnice ale acestui sistem unicat o constituie certificarea lor de către Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor şi de S.C. INSTALTENERG CERT S.R.L. – Bucureşti (laborator cu acreditare europeana, RENAR). Valorile concrete rezultate in urma testelor si incercarilor efectuate pot fi găsite în Raportul tehnic publicat pe site, pagina PRODUSE – Centrale termice.

Această nouă tehnologie, a pus capăt supremaţiei peleţilor fabricaţi din lemn curat (oprind devastarea padurilor), iar noile arzătoare tip injector cu o emisie de particule<7,4 mg/Nmc, pot inlocui cu succes injectoarel cu gaze, motorină, ulei, păcură etc. Utilizarea la scara larga a sistemelor de încălzire „ecoHORNET”, dincolo de avantajele economice si ecologice incontestabile, prin varietatea combustibililor utilizaţi la un randament foarte ridicat, vin în sprijinul:

– producătorilor agricoli, aceştia putându-şi valorifica cu mare rentabilitate, resturile şi deşeurile vegetale, cu o investitie minima ;
– procesatorilor de lemn cărora le rămân reziduurile de: frunze, crengi, coajă de copac, rumeguş, etc ;
– cultivatorilor de plante energetice (salcie, miscanthus giganteus, anghinare etc.),obtinand o ardere curata si eficienta.
– crescătorilor de animale şi păsări, prin valorificarea deşeurilor agrozootehnice, cum sunt: dejecţiile în combinaţie cu aşternuturile vegetale care folosite în modul tehnologic specific, produc peleţi de foarte bună calitate;
– procesatorilor de reziduuri şi deşeuri menajere, incinerarea lor in folosul omenirii etc.

Produsele fabricate de compania HORNET GRUP:

-Centrale termice cu peleti, puteri de la 20 la 350 kw;
-Arzătoare cu peleti tip injector, puteri de la 20 la 350 kw;
-Arzătoare cu peleti tip injector pentru tuburi radiante 20-60 kw;
Aceste produse acopera necesităţile de încălzire şi preparare a apei calde pentru toţi utilizatorii: blocurile de locuinţe, locuinţele individuale, birouri, şcoli, spitale, hoteluri, clădiri administrative, hale, sere, crescătorii de păsări şi purcei, săli de sport, piscine, terenuri de fotbal, şi orice fel de incintă care impune asigurarea unui regim termic adecvat şi folosirea apei calde.
Costul unui gigacalorii obtinuta cu tehnologia ecoHORNET este maxim 120 lei la calorifere; – de 3-4 ori mai mic decat cel obtinut de sistemele centralizate, CET-uri;
– de 2.5 ori mai mic decat cel obtinut cu propan şi CLU;
– de 4-5 ori mai mic decat cel obtinut cu curent electric şi motorină.
Astfel, sistemele de încălzire „ecoHORNET” cu peleţi produce cea mai ieftina gigacalorie. Costul pote fi redus cu 50% daca peletii se produc in gospodaria proprie

ROMANIA, prin configuraţia sa geografică, este ţara cu cel mai bogat potenţial energetic natural din Europa. Cele 3.500.000 de hectare de teren necultivat, produc anual, gratis circa 15.000.000 tone de masă vegetală uscată, ce poate fi transformata cu uşurinţă în peleţi,După calculul specialiştilor, alte 60.000.000 tone peleţi pe an, sunt oferiţe aproape gratis de natură, din resturile şi deşeurile vegetale, agricole, forestiere, silvice, agrozootehnice, selecţia de deşeuri menajere, tocătura lemnoasă, rumeguşul de lemn, plante energetice etc.
Cele peste 75.000.000 tone/an de masă vegetală transformată în peleţi, impreuna cu noua tehnologie de ardere inventata de fratii Hornet, ar face din România principalul producător, consumator si exportator european de energie regenerabilă din biomasă granulata

Romania consuma pentru incalzirea populatiei aproximativ 13.500.000 Gcal/an x 85 euro/gcal = 1.147.500 000 euro. Pentru producerea celor 13.500.000 gigacalorii/an, cu tehnologia ecoHORNET ar fi suficiente 3.120.000 tone peleti x 125 euro/tona = 390.000.000 euro, suma fiind mai mica decat subventia Guvernului de 500.000.000 euro acordata in fiecare an sistemelor centralizate de incalzire din Romania. Bucurestiul intentioneza sa aloce 1.000.000.000 euro reabilitarii RADET. Pentru debransarea definitiva a celor 570.210 apartamente(28.500.000mp) apartinand RADET si inlocuirea sistemului de incalzire si apa calda, cu tehnologie noua, ieftina si nepoluanta „ecoHORNET”, ar necesita o investitie de aproximativ 855.000.000 euro, adica 30 euro/mp, iar consumul anual pentru producerea agentului termic si a apei calde menajere nu depaseste 4 euro/mp.
O realizare cu totul exceptionala se refera la faptul ca, indiferent de materia prima (tot ce arde), folosita la fabricarea peletilor, randamentul centralei termice ecoHORNET de 94-97% se mentine constant iar utilizarea de peleti mai slabi energetic, se compenseaza prin accelerarea arderii
.
Sistemele de incalzire ecoHORNET realizeaza arderea completa a peletilor, in urma arderii neexistand fum in gazele arse, sau depuneri de creozot (gudron), utilizatorul devenind un participant activ al diminuarii efectului de sera si al incalzirii globale a planetei. Aceasta noua tehnologie produce o energie termica ecologica, economica, inteligenta si aduce utilizatorilor reale avantaje.
Prin arderea completa a peletilor, arderea fumului din gazele arse si lipsa creozotului pe schimbatoarele de caldura se pastreaza un randament ridicat constant al centralelor termice pe toata perioada anului.deci si un consum redus si constant de peleti
Prin folosirea celei mai moderne tehnologi de producerea energiei termice, prin arderea a “tot ce arde” la un randament superior celorlalti combustibili, inclusiv a celor fosili, tehnologia ecoHORNET produce astazi cel mai ieftin si cel mai curat kilowatt

Aceste gunoaie, resturi şi deşeuri care, astăzi, zac mai peste tot şi sufocă prin poluare mediul înconjurător, constituie un combustibil ideal pentru arzătoarele incineratoare „ecoHORNET”, datorită tehnologiei de foarte mare performanţă de ardere şi a randamentului de excepţie al instalatiilor precum si datorita emisiilor minime de noxe .
Produsele marca “ecoHORNET”, se fabrica de Compania HORNET GRUP, avand implementat sistemul de management al calitatii conform standardului ISO 9001:2000, implementare certificata de SRAC-CERT, partener IQ NET – THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK.
Certificatul CE nr. 044B1-584/EC/2010,emis de catre ISCIR-CERT atesta definitiv calitateta produselor ecoHORNET si creeaza posibilitatea desfacerii acastora fara restrictii si pe piata europeana.
Aceste performante obtinute de fratii Aurel si Iuliean HORNET sunt rodul unei indelungate perioade de cercetare ,concretizata in urma cu 3 ani, prin trecere la productia de serie. Noi produse de prim rang in domeniul producerii energiei termice si electrice(cogenerare)cu un randament neanticipat pana in prezent. sunt in faze avansate de cercetare si proiectare.

Cu întreaga responsabilitate a celor afirmate,
Iuliean HORNET

Incontestabil ISCIR ramane una dintre institutiile mai putin hacuite desi imi amintesc ca am primit o invitatie de la o institutie de cultura din Iasi pentru autorizarea sudorilor. Aceste autorizatii nu sunt o gluma si cand am intrebat despre ce este vorba, au raspuns ca au delegatie din patrea ISCIR in scopul de a se autofinanta. Inca mai cred ca a fost o gluma sau derapajul vreunui politician
Cat despre confirmarea unor produse straine cum sunt centralele termice, ISCIR este singura autoritate care poate face acest lucru cu responsabilitate. ISCIR insa nu poate garanta copnditiile de functionare ale acestor bijuterii. Oscilatia presiunii gazelor care este dependenta de volumul consumului. De frig. Sau de oscilatia tensiunii de alimentare sau de calitatea apei. Investitiile sunt mari de aceia ochii trebuie deschisi bine. Chiar daca pentru unii bani nu conteaza, frigul conteaza. Mai mult reautorizarea functionarii acestor cazane se poate face numai in interiorul duratei de viata stabilita de producator. De regula pentru Romania durata de viata este de 10 ani. Mai putin decat in tara de origine. (astfel atat pentru producator cat si pentru importator piata este asigurata). Si ceva foarte important, calitatea finisajului si numarul ledurilor nu indica calitate.
Cumparati produse romanesti ca sa le puteti da cu ele in cap daca nu corespund si poate iesim si din criza. Energia alternativa este o sansa a viitorului care poate incepe acum. Energii regenerabile , dupa stiinta mea nu exista. Poate ca cei care au redenumit energia neconventionala vor sa para mai interesanti sau poate acesta redenumire ar fi una dintre realizarile specialistilor in afara de cresterea costului caldurii. Vad ca au lasat-o mai incet cu randamentul supraunitar. Privind noul combustibil propus de Hornet este bine sa avem in vedere ca sursele conventionale sunt limitate.
Daca sunteti sau ajungeti intr-un mare impas si ajungeti sa va incalziti cu aragazul este bine sa vedeti pe Google filmul „Cea mai ieftina caldura” Nu este salvarea , este solutia de moment.

Maican Adrian spune:Buna ziua.La inceputul anuuli 2011 am inceput amenajarea unui apartament in care am dorit si instalarea unei centrale termice pe gaz.Am inceput demersurile pentru debransarea de la RADET, cautand o firma care sa intocmeasca proiectul.
SURPRIZA 1: Mai este cineva debransat? . Nu stiu ; Pai sa va interesati! ; De ce? Daca nu mai este nimeni, nu se poate. Ma interesez la administratie si aflu ca nu mai este nimeni debransat, dar exista o firma care are contract separat, pentru ca e firma si cica asa trebuie.
In acelasi timp caut si pe net si descoper SURPRIZA 2: Art. 249 din Regulamentul cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica , aprobat cu Ordinul 91/2007 al ANRSC zice: Deconectarile totale individuale nu se pot executa in acele condominii in care nu s-au produs deconectari anterioare .Adica eu nu mai am dreptul sa aleg modul de incalzire al apartamentului???Am continuat cu o cerere la RADET si am primit un raspuns din care citez: Aceasta comunicare nu constituie aviz de principiu sau aprobare de debransare . Pai atunci ce mai comunica??? Este doar o hartie ca sa nu-i pot da in judecata ca nu au raspuns. Mai fac o cerere prin care ii invit sa vina sa constate debransarea (am terminat amenajarea intre timp) si sa suport consecintele.Conform legii 325/2006 Legea serviciului public de alimentare cu energie termica: Art. 30. (1) Debranşarea totală a instalaţiilor interioare de incălzire şi/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu se va face een următoarele condiţii cumulative:a) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotăre2rea adunării generale;b) anunţarea operatorului care are şi calitatea de furnizor şi a autorităţii administraţiei publice locale cu 30 de zile eenainte de debranşare. Am acordul scris al asociatiei iar prima cerere a fost facuta cu mult inainte de a termina amenajarea.Si aceeasi lege : Art. 45. (1) Constituie contravenţii, altele dece2t cele prevăzute een Legea nr. 51/2006, şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:b) debranşarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termică fără respectarea dispoziţiilor prezentei legi ;Zic, hai ca m-am deconenctat inainte, sa vina RADET-ul, sa-mi dea amenda si sa faca procesul verbal de debransare.Am luat legatura cu un avocat si SURPRIZA 3: Sa mai facem o cerere, poate nu au inteles ; Bine, dar era destul e explicit ; Haideti sa mai incercam ; Bine, mai incercam .Asa ca am primit al 3-lea raspuns identic.Zic: Acum ii dam in judecata? Ca incep sa umple instalatia si o sa ma puna la plata ; A, nu ..sa se inscriem la o audienta! SURPRIZA 4:Sun pentru audienta: pai nu se fac audiente pentru debransare ; cum asa? nu aveti hartie de la noi? ; Am 3!!! ; Pai faceti proiect cum scrie acolo Pai nici o firma nu vrea sa faca proiectul, au zis ca nu se va aviza . Pai atunci de ce mai vreti audienta, nu se poate si gata Acum eu cum fac sa ma debransez?Sau cum gasesc un avocat care sa ma ajute sa-i dau in judecata?Chiar nu exista nici un precedent in 3 ani? Nimeni nu s-a lovit de problema asta?Multumiri anticipate,Maican Adrian

Din cate stiu exista niste reglementari date de Consiliile locale sau de ANRSC, care incearca sa reglementeze situatiile astea: respectiv incearca sa impuna pentru un Bloc sau o scara de bloc optarea pentru un sistem unitar de incalzire: cu centrale individuale, cu centrala de bloc sau cu termoficare.
-nu stiu insa daca/cum/cand sunt in vigoare reglementarile acestea. Posibil sa se aplice doar la imobilele nou construite.

Ce poti sa faci tu: poti sa tragi coloana de gaze pentru intreaga scara si sa contorizezi individual apartamentul pe partea de gaze.
-desigur, ca trebuie sa convingi si ceilalti vecini sa particpe la investitie, ca si ei vor fi contorizati.
-astfel realizati o prima chestiune: nu mai platiti gazele pauschal.

Ulterior, montarea unei centrale termice va fi mult mai simpla, daca reusesti sa convingi vecinii sa treaca si ei la un sistem d-asta de incalzire individuala cu centrala termica.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.